Sotalla afaitat creixent fins a un tall contemporani intel·ligent i cònic sense talladores #nomoreclippers.
Tallar seccions de ferradura i dividir el tall dels homes en 2 parts.